Google Translate

joi, 27 septembrie 2012

Comoara dintr-un seif blindat. Nicolae Vasilescu – Karpen a descoperit ceva ce nu trebuie ştiut. Pila Karpen este inventia care se vrea definitiv uitata, pierduta, ingropata


La Muzeul Naţional Tehnic "Dimitrie Leonida" din Bucureşti există o pilă electrică, construită de Vasile Carpăn, care funcţionează fără întrerupere de 70 de ani. Nepoţii inventatorului au fost la muzeu, recent, şi au exprimat intenţia de a construi la Politehnica din Bucureşti o copie fidelă a prototipului realizat în 1950, pentru a studia posibilitatea de produce, pentru România, curent electric gratuit.
 
 
Obiectul de patrimoniu stă într-un seif metalic blindat, chiar în biroul directoarei muzeului. Este vorba despre "Pila termoelectrică cu temperatura uniformă", cunoscută sub numele de "Pila lui Carpăn", realizată în 1950. Poliţia a interzis conducerii muzeului să expună acest obiect fără o masură de securitate excepţională. Dar muzeul nu are bani pentru aşa ceva,
de aceea o ţine închisă în seif.Pila este, de fapt, un perpetuum mobile, adică un aparat care generează energie la nesfârşit fără intervenţie din exterior. Deşi ar fi trebuit să se oprească de multe decenii, "Pila lui Carpăn" se încăpăţânează să funcţioneze, aşa cum a prevăzut inventatorul ei. Oamenii de stiintă nu pot explica încă cum este posibil aşa ceva.
Construirea unui perpetuum mobile a fost visul de secole al omenirii. Un aparat care să producă energie la nesfârşit, fără să primească impulsuri exterioare, ar rezolva definitiv setea de energie a civilizaţiei actuale. În epoca modernă însă, acest vis a fost abandonat pe considerentul că ar fi o utopie.
Cei ce au continuat totuşi să caute soluţia, au fost marginalizaţi, lumea stiinţifică considerându-i nebuni. Cu toate acestea, un fizician român s-a încăpăţănat să-l construiască. Şi se pare că a reuşit. Nicolae Vasilescu Carpăn a început să lucreze la acest proiect înainte de Primul Război Mondial.


"Pila" a fost brevetată în 1922. Pentru oamenii de ştiinţă de astăzi este de neînţeles cum a fost posibil ca un om de o rigurozitate ştiintifică excepţională, asa cum a fost Carpăn, să se apuce de o asemenea "nebunie". Lucrarea teoretică se referă la dimensiunile pe care trebuie să le aibă aparatul şi materialele din care trebuie construit. Vasilescu Carpăn susţine în aceasta lucrare că pila inventată de el va furniza energie electrică la nesfârşit.
După ce teoria a fost gata, s-a apucat de lucru. Voia să demonstreze printr-un prototip că ceea ce calculase era corect. Prototipul a fost gata în 1950. Era vorba, în fapt, despre două pile electrice legate în serie, care pun în miscare un minimotor galvanometric. Acesta, la rândul său, mişca o paletă conectată la un întrerupător. La fiecare jumătate de rotire paleta deschidea circuitul, pentru ca la a doua jumătate de rotaţie să-l închidă. Timpul de rotaţie a elicei era calculat în aşa fel încât pilele să aibă timp de reîncărcare, respectiv pentru refacerea polarităţii în perioada cât circuitul este deschis. Motorul şi paletele aveau drept scop demonstrarea faptului că pilele furnizează energie electrică. Astazi nu mai este nevoie de aşa ceva, deoarece există aparate de măsură şi control performante.
Ieşit din comun este faptul că o pila electrică (generator electric considerat stramoşul bateriei) nu poate trăi mai mult de 5 ani, maximum 10 în cazul celor mai performante. După care se poate arunca, deoarece unul din electrozi se corodează, iar înlocuirea lui înseamnă, de fapt, o pilă electrica nouă. Generatorul electric al fizicianului român s-a încapaţânat însă să funcţioneze şi după 70 de ani de la construire.Măsurătorile făcute recent la bornele pilei indicau un curent electric cu o tensiune de valoarea celei calculate de inventator, lucru inexplicabil pentru oamenii de ştiinţă. Pentru a intra un pic în detaliu, trebuie spus că, spre deosebire de ceea ce se învaţă la fizică în clasa a VIII-a, "Pila lui Carpăn" are un electrod din aur, altul din platină, iar electrolitul, lichidul în care sunt imersaţi cei doi electrozi, este acid sulfuric de puritate ridicată. Materialele din care este construita pila reprezintă doar un aspect al problemei. Conform calculelor lui Carpăn, s-ar putea construi un aparat similar, de gabarit - respectând exact proporţiile celui existent - care să dezvolte o energie mult mai mare.
 
 
Un asemenea generator ar putea alimenta la nesfârşit o navă spaţială care să călătorească în Cosmos, de pildă. Pentru aplicarea invenţiei trebuie făcut însă un studiu preliminar de fezabilitate. Or, aşa ceva nu este posibil, atâta timp cât despre minunea lui Carpan nu ştie decât un cerc restrâns de oameni de specialitate. Au fost câteva comunicari ştiintifice la Paris, Bucureşti şi Bologna, în care s-a prezentat pe larg invenţia. În deceniile trecute, mecanismul minune a constituit chiar obiect de cercetare la Universitatea din Braşov şi Politehnica din Bucureşti.
Surse din cadrul Politehnicii bucureştene ne-a spus că nepoţii lui Carpăn au contactat facultatea şi muzeul Tehnic pentru a găsi soluţia de a face o copie fidelă a pilei electrice, ţinând cont şi de faptul că documentele care conţin datele tehnice ale obiectului sunt tot la muzeul "Leonida". Această copie va fi folosită pentru a construi un aparat care să rezolve pentru totdeauna nevoia de energie - adică să producă curent electric gratuit.

 

Nicolae VASILESCU-KARPEN

22 decembrie 1870, Craiova — 2 martie 1964, Bucureşti
om de ştiinţă, inginer, fizician şi inventator român


S-a născut în Craiova la 22 decembrie 1870. După terminarea liceului, urmează cursurile Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele din Bucureşti pe care o absolvă, în mod strălucit, ca şef de promotie, în anul 1891, pe când nici nu împlinise vârsta de 21 de ani.

     Atras de domeniul electrotehnicii, tânărul inginer român a plecat la Paris. Va frecventa aici cursurile Şcolii Superioare de Electricitate al cărei diplomat ajunge în anul 1900 - şi, paralel, pe cele ale Universităţii, al cărei licenţiat în ştiinte fizice va deveni în anul 1902. Rămâne în continuare în capitala Franţei pentru a-şi face doctoratul în fizică. După doi ani, în 1904, obţine titlul de doctor cu teza Recherches sur l'effect magnetique des corps electrise en mouvement.

     Apreciat pentru realele sale însuşiri, Nicolae Vasilescu-Karpen a fost numit profesor la catedra de electrotehnică a Universităţii din Lille, pe care a ilustrat-o, timp de un an, cu o activitate didactică unanim apreciată de tinerii săi studenţi. Dorul său de ţară, dorinţa de a-i consacra toata priceperea şi puterea de muncă, îl îndeamnă să se reintoarcă în patrie (1905).

     În anul 1909, a propus pentru prima oară în lume, printr-o notă adresată Academiei de Ştiinţe din Paris, folosirea curenţilor purtători de înaltă frecvenţă pentru telefonia prin cablu la mare distanţă. A realizat pilele Karpen, care funcţionează folosind exclusiv căldura mediului ambiant. S-a numărat printre cei care au adus o valoroasă şi incontestabilă contribuţie la realizarea complexelor mijloace tehnice în măsură să asigure transportul omului pe Lună.
 
După aprecierea profesorului I. Solomon, preşedinte al Societăţii Franceze de Fizică - Vasilescu-Karpen "a inventat pila de combustie cu o jumătate de secol înainte ca oamenii să ajungă pe Lună datorita ei".

A desfăşurat o amplă activitate de cercetări originale în domeniul elasticităţii, aerodinamică, atomistică, termodinamică, electrostatică, teoria cinetică, electromagnetism, fizică-chimie, electrochimie şi pile electrice. A efectuat studii asupra aderenţei fierului la beton. A construit postul de telegrafie de la Băneasa (1914). A scris sau a aparticipat la proiecte de centrale electrice şi la proiecte de electrificare a oraşelor (Câmpina, Constanţa). A scris numeroase tratate.

- 1904 - Recherches sur l'effect magnetique des corps electrise en mouvement
- 1925 - Manual de electrotehnică generală
- 1942 - Electricitate
- 1957 - Fenomene şi teorii noi în electrochimie şi chimie fizică

Surse:
Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982
 
 
PILE ELECTRICE
Pila electrică este un dispozitiv electrochimic ce transformă energie rezultată dintr-o reacţie chimică în energie electrică. Este vorba de generare de electroni şi de asigurarea circulaţiei lor într-un anumit sens. La origine, termenul desemna un element unic format din doi electroozi şi un electrolit.
Au fost descoperite pile electrice ce au funcţionat în urmă cu peste două milenii. Pilele din Bagdad (au fost descoperite sute de astfel de dispozitive) reprezintă exemple semnificative privind cunoştinţele lumii antice (controversate pentru că oarecari „specialişti” nu suportă ce nu stă scris în cartea de istorie). Istoria modernă (cunoscută) a pilelor începe cu experimentele lui Luigi Galvani (1786) sau Alessandro Volta (1799). Alţi savanţi şi-au adus aportul la perfecţionarea pilelor: John Daniell (1836), Wiliam R Grove (1839), Gaston Plante (1859), Georges Leclanche (1866), Hermann von Helmholtz (1879), Thomas Edison (1901) şi enumerarea poate continua cu zeci şi sute de cercetători (fizicieni, chimişti, instituţii, etc), dar ceea ce trebuie remarcat este faptul că nici o istorie a pilei electrice, fie scrisă de români, fie scrisă de oricine altcineva,
niciuna nu îl aminteşte pe Nicolae Vasilescu – Karpen !
 
Concluzii

Pila Karpen nu se poate studia, nici măcar nu se poate vedea.
Pila Karpen funcţionează folosind exclusiv energia termică a mediului ambiant,
acesta fiind un seif sau un gât.


Pila Karpen a fost catalogată ca pilă de concentraţie fie dintr-o înţelegere greşită a fenomenului, fie din necunoaştere,evident, fie în mod voit, dezinformativ pentru a nu putea fi reprodusă şi utilizată pe scară largă. Se crede totuşi că este folosită, nedovedit însă, de agenţii spaţiale şi în aplicaţii militare.

Dezinformarea este completată cu extraordinar de slaba informare. Vechi articole au dispărut, cele rămase conţin informaţii contradictorii, foarte multe greşite şi se folosesc metode de „pierde-urma” cum ar fi rebotezarea inventatorului: astfel el poate fi găsit sub numele de Carpen sau chiar Carpan.
Locul unde se află pila Karpen se bănuieşte a fi seiful muzeului, dar platina şi argintul pot fi foarte bine şi la gâtul unei farmaciste sau a unei europarlamentare.

Nicolae Vasilescu – Karpen a descoperit ceva ce nu trebuie ştiut. În „Annales de l'Academie Roumaine” din 1944 el scrie articolul „Nouvelle théorie des piles électriques. Rôle des électrons. Piles contre­disant le second principe de la thérmo­dynamique"
(Noua teorie a pilelor electrice. Rolul electronilor. Pile ce contrazic principiul al II-lea al termodinamicii). Oare de ce ne este atât de greu să ne dezbărăm de concepţii învechite, de preconcepţii îndoctrinate, de blocaje mentale, de buchia manualului tipărit în primă ediţie în 1956 ? După Newton a urmat Einstein, dar puţini sunt cei ce ştiu asta.
Şi o ultimă concluzie:
România este singurul mediu ostil dezvoltării inteligenţei româneşti.
 
 
Admin, Romania Megalitica

luni, 17 septembrie 2012

“Aurul antic din România. Înainte si după Traian”. Tezaurul dacic expus la Roma, revine in actualitate. Enigmele continua. Acum se adauga si disparitia misterioasa a multor mii de timbre din TEZAURUL NAŢIONAL DE TIMBRE. O comoara fabuloasa, lipseste oficial!

 
Am povestit într-un articol anterior despre soarta unor planuri ale oraşului de sub Sarmisegetuza. Acest articol continuă pe undeva povestea unor elemente de tezaur despre care vorbeam atunci, brăţările dacice şi a domnului Kelemen Hunor, cel care a „gestionat” ambele subiecte.
 
 
Tot mai acum un an de zile si ceva, tras de mânecă de un prieten îndrăgostit iremediabil de tărişoara asta, cu un blog http://calatorpenet.blogspot.ro/2011/05/aurul-dacic-expus-la-roma-cele-140.html pe care ar trebui să îl citească toţi politicienii başca unii istorici îndrăgostiţi brusc de politică şi manevre de stradă şi apoi să dea lucrare de control pentru a fi acceptaţi prin funcţii de conducere, mă familiarizam cu un subiect mai ciudăţel. Era vorba de o expoziţie care se pare că a fost „cu vânzare” până la urmă, expoziţie cu aur dacic, deschisă în Italia sub mândra oblăduire a preşedintelui Traian Băsescu. Nu ştiu dacă întâmplător sau nu, expoziţia s-a numit „Aurul Antic al României înainte şi după Traian”, dar în acelaşi sens cred că se poate organiza şi o expoziţie cu denumirea „Flota României înainte şi după Traian”.
 
 
 
Domnul Kelemen Hunor, ministru al Culturii la vremea aceea (decembrie 2010) organizatorul expoziţiei ţinută în Italia în nişte orăşele gen Roşiorii de Vede, afirma la plecarea expoziţiei peste hotare că expoziţia este unică în felul ei şi chiar era, pentru că reunea 140 de piese dintre cele mai rare, valoroase şi frumoase din lume, nu doar din România, cu o valoare patrimonială inestimabilă. Nu am detalii, nu ştiu ce condiţii speciale au fost luate pentru transportul acestor valori arheologice, dar interesant este că dacă au plecat cu surle şi trâmbiţe, piesele au dispărut ca subiect din acel moment, neexistând NICI MĂCAR UN RÂND despre întoarcerea lor. De reţinut şi faptul că expoziţia a fost prelungită peste termenul prevăzut la plecarea pieselor, din motive de „ interes deosebit şi succesului nemaipomenit de care s-a bucurat în Italia” succes de care în afară de câţiva „interesaţi” , nu a auzit nimeni. După modul în care a fost tratat subiectul la „întoarcere??????” se părea că mai degrabă prelungirea a fost decisă pentru a se pierde interesul şi urma expoziţiei.

Ei bine, prin mai, la o lună după ce expoziţia trebuia să se fi întors în ţară am scris un articol în presa on line în speranţa că cineva va citi şi îşi va pune măcar o întrebare. Dar cum în articol nu se vorbea despre nici un manelist, nici un politician , nici o tânără speranţă a show-bizz ului autohton şi nici despre sânge, subiectul a trecut nebăgat în seamă.

 
Cum spuneam în articolul precedent, am avut şansa să întâlnesc doi parlamentari, doamna Gorghiu Alina şi domnul Diaconu Mircea care s-au oferit să preia cazul şi să introducă o interpelare către domnul Hunor. Iată textul interpelării aşa cum l-am propus eu :

„CĂTRE : Ministrul Culturii
Domnului Ministru Kelemen Hunor
De la:
Domnule Ministru
Obiectul întrebării : Soarta tezaurului trimis în Italia pe data de 11 Decembrie 2010

În 11 decembrie 2010, România trimitea în Italia o comoară inestimabilă, a cărei valoare istorică depăşeşte datoria României. Chiar şi pentru cei ce nu se simt români şi sunt doar pasionaţi de istorie sau arheologie, este foarte greu să dea o cifră. Pentru cei ce văd în cele 140 de piese plecate din ţară în decembrie cu destinaţia Italia bucăţi rupte din trupul Daciei, urme ale culturii şi civilizaţiei strămoşilor noştri, pagini din istoria acestui pământ blagoslovit de Dumnezeu, dovezi ale existenţei şi definirii noastre în această lume orgolioasă şi egoistă în care până şi istoria se falsifică pentru a da întâietate celor puternici, aceste piese, unele din ele unice, nu pot fi evaluate, pentru că reprezintă sufletul, inima, trecutul, prezentul şi viitorul acestei naţii. Aceste piese nu reprezintă doar tezaurul României, reprezintă ROMÂNIA.

Expoziţia s-a numit “Aurul antic din România. Înainte şi după Traian” În acest tezaur inestimabil sunt incluse unele din puţinele dovezi ale civilizaţiei dacice şi ante-dacice mergând până în secolul 5 ÎH, iar expoziţia a fost organizată sub înaltul patronaj al Preşedinţiei României şi al Preşedinţiei Republicii Italiene.

Piesele plecate din ţară aparţin mai multor muzee din ţară cum ar fi : Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (Cluj-Napoca), Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie (Constanţa), Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Deva), Muzeul de Istorie Turda, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ (Piatra Neamţ), Muzeul Judeţean Teleorman (Alexandria) şi Muzeul Naţional al Unirii (Alba Iulia).

Vâlva care s-a făcut la plecare, era justificată de importanţa si valoarea pieselor expuse iar reacţiile şi primirea de care s-au bucurat pe timpul expunerii piesele Dacice , normale şi apreciative. Pe pagina on line a Radio România Actualităţi se menţiona la 29.03.2011 că Aurul antic al României este apreciat în Italia:„Interesul deosebit al vizitatorilor a făcut ca această expoziţie să fie prelungită. Italienii sunt fascinaţi în special de brăţările dacice şi de “Cloşca cu pui de aur”.

Pe timpul expoziţiei au avut loc şi o serie de conferinţe ştiinţifice pe margine acesteia.
Ce credeţi că au dezbătut, aspecte ţinând de cultura românilor, despre importanţa culturii dace sau continuitatea poporului român? Ei as! AURUL .. ACESTA A FOST TEMA CONFERINTELOR, AURUL, NU CULTURA, NU CIVILIZAŢIA , NU POPORUL ROMÂN.. Si atunci vă întreb domnule ministru, pentru ce s-a deplasat acest tezaur, pentru ca italienii să fie cumva atraşi să investească in Roşia Montana ?

Si acuma, ca într-o teorie a conspiraţiilor, câteva coincidenţe stranii .
1. După cum spuneam expoziţia s-a desfăşurat sub patronajul Preşedintelui Traian Băsescu.
2. Expoziţia a avut ca primă locaţie Mercati di Traiano aflată in preajma Columnei lui Traian.
3. Expoziţia s-a numit “Aurul antic din România. Înainte si după Traian”
Să îmi fie iertata întrebarea, dar la atâtea coincidente, după dispariţia flotei, nu pot sa nu îmi fac cruce si sa nu întreb care Traian?

Deşi expoziţia era limitată până la 14 Aprilie 2011,nici până la această oră nu se mai ştie nimic despre soarta acestor piese. În presă, media, televiziune nu a apărut nici un rând cu privire la întoarcerea celor 140 de piese în ţară.
La plecarea din ţară a tezaurului, domnule ministru, cu mândrie afirmaţi : „această expoziţie este cea mai mare realizată de România din ultimii 25 de ani.”

Aş dori din suflet să nu fie si cea mai mare pierdere a ultimilor 2500 de ani
De aceea, domnule Ministru al Culturii, ca simplu român, urmaş şi moştenitor al celor cărora le-au aparţinut piesele scoase din ţară, îmi fac datoria să vă întreb care este soarta acestor piese, unde se află, bucată cu bucată, dacă, pe unde, câte şi când au revenit în ţară, în ce stare se află şi de ce se păstrează tăcerea cu privire la ele?
Vă mulţumesc şi aştept răspuns în scris şi oral la toate întrebările ridicate.
Cu stimă,Doamna deputat Gorgiu Alina a prezentat o interpelare pe data de 14.09.2011.
La această interpelare s-a primit răspuns pe data de 20.10.2011.
Aveţi la acest link textul interpelării aşa cum a fost depusă în Parlament şi răspunsul primit:
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=29849&idl=1

 
După câte se vede, nici interpelarea nu a fost mai incisivă, nepunând întrebările mai esenţiale şi necerând probe legate de documentele de întoarcere ale pieselor din expoziţie iar răspunsul este evaziv, se spune că piesele au fost aduse în ţară şi au fost redate circuitului muzeistic, dar adevărul era altul.
 
 
Am luat legătura telefonic cu o parte din muzeele care aveau piese date pentru acea expoziţie şi cu excepţia unuia, care a spus că probabil piesele sunt în muzeu, celelalte muzee + respectiv persoanele cu care am vorbit, muzeografi sau directori de muzeu, fie au spus că nu au primit înapoi piesele fie au spus că nu cunosc situaţia, fie mi-au cerut să fac cerere scrisă pentru a primi un răspuns. De ce? Era secret de stat?


Nu aş fi continuat prezentarea cazului, dacă nu ar mai fi apărut un caz prin Ianuarie 2012 nu ar fi apărut un caz incredibil pe piaţă: Curtea de Conturi investiga un caz de - ATENŢIE – dispariţie misterioasă a unui număr de timbre din TEZAURUL NAŢIONAL DE TIMBRE . În 2009 dispăruseră un număr de 215 timbre din celebra colecţie Cap de Bour, care figurau  ... COINCIDENŢĂ - TRIMISE ÎNTR-O EXPOZIŢIE. Au mai dispărut 668, apoi nici mai mult nici mai puţin de 6573, aşa , ca să nu se mai complice cu fleacuri. Dacă au văzut că ţine, hoţii au trecut la furt pe scară industrială.


Ştie cineva despre asta? A apărut ceva la televiziunile dornice de sânge? Nu. Dacă timbrele ar fi aparţinut unei rude îndepărtate a doamne Rovana Plumb, ar fi vuit media, dar aşa, pe cine să intereseze Tezaurul Naţional de Timbre, sau Aurul Dacic ? Poate pe Băsescu şi pe canadieni. Interesant DAR ŞI ÎNGRIJORĂTOR este că unele timbre s-au întors de la expoziţii, dar .. în fals. Având în minte şi cazul cu operele lui Brâncuşi, nu pot să nu mă întreb dacă şi în cazul aurului Dacic trimis în expoziţie dar nemenţionat ca întors decât foarte vag, la insistenţe, situaţia nu se prezintă la fel.
Cine poate răspunde şi certifica la următoarele întrebări :
  1. S-au întors toate piesele din călătorie?
  2. Când s-au întors, cine a asigurat transportul, prin ce PTF s-au întors( pentru a se verifica)?
  3. Dacă s-a făcut expertiza de autentificare a pieselor reîntoarse şi care este rezultatul. Dacă nu s-a făcut, de ce nu s-a făcut , având în vedere cazurile cu sculpturile lui Brâncuşi şi cu timbrele;
  4. De ce nu s-a menţionat nici un cuvânt despre întoarcerea pieselor?
  5. Care mai este situaţia investigării cazului timbrelor dispărute?
Aş vrea să asigur pe cei responsabili că spre deosebire de reporterii trusturilor de presă, eu nu mă opresc, este a treia oară când abordez subiectul şi nu mă las până nu se face lumină.

P.S.
Astăzi, înainte de a da drumul articolului, am mai făcut o încercare de a afla date despre această expoziţie, la Muzeul Naţional de Istorie a României. Spre norocul meu mi-a răspuns doamna Rodica Oanţă Marghitu, muzeograf care a avut amabilitatea, disponibilitatea şi răbdarea să mă informeze cu tot ceea ce doream. De la dânsa am aflat că:
  1. Piesele s-au întors din expoziţia din Italia în Mai 2011 în totalitate;
  2. Atât la plecarea cât şi la întoarcerea pieselor se face şi s-a făcut verificarea pieselor bucată cu bucată, atât în ceea ce priveşte aspectul, integritatea, gramajul, cât şi calitatea şi autenticitatea, de către specialişti din Muzeul Naţional de Istorie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Autoritatea pentru Aur, experţi care au confirmat autenticitatea pieselor întoarse. Toată documentaţia privind organizarea transportul, expunerea şi depozitarea pieselor există şi pot fi puse la dispoziţia celor interesaţi printr-o cerere oficială făcută către MNIR;
  3. O parte din piesele împrumutate pentru expoziţia din Italia au fost redate muzeelor din care au fost împrumutate, fie parţial fie integral,cum ar fi cele de la muzeele din Turda, Deva, altele au rămas la MNIR pentru a fi expuse într-o expoziţie mai amplă care se va organiza anul viitor în Ianuarie probabil la MNIR, intitulată „ Aurul şi Argintul antic al României”.La această expoziţie vor expune 31 de muzee din ţară.
Concluzia: Atunci când se insistă şi se găseşte persoana potrivită pentru obţinerea unor informaţii, se poate lămuri orice problemă. Poate dacă interpelarea din Parlament către domnul Hunor ar fi fost mai amplă şi răspunsul său ar fi fost mai complet. Am să trimit şi o cerere scrisă pentru a cere unele documente pentru liniştea sufletului.
După ce am vorbit cu doamna muzeograf căreia îi mulţumesc pentru amabilitate, am fost tentat să nu mai public articolul, dar este totuşi corect să îl public pentru cei ce au citit celelalte două articole şi aşteaptă un răspuns.
Surse :
http://www.stiri.com.ro/stire-7670/inainte-si-dupa-traian.html
http://calatorpenet.blogspot.ro/2011/05/aurul-dacic-expus-la-roma-cele-140.html
http://www.mae.ro/node/6274
http://www.roportal.ro/stiri/expozitia-aurul-antic-al-romaniei-la-roma-3183599.htm
http://www.romania-actualitati.ro/expozitia_aurul_antic_al_romaniei-23229
http://www.jurnalul.ro/special/special/aurul-antic-al-romaniei-inainte-si-dupa-traian-print-562385.html
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/tezaurul-romanesc-amenintat-uite-timbrul-nu-e-timbrul
http://www.ziarultricolorul.ro/eveniment/tezaurul-filatelic-al-romniei-un-haos-de-zeci-de-milioane-de-euro.html

http://www.arena.md/?go=news&n=2307&t=_Aurul_Antic_al_Rom%C3%A2niei_%C3%AEnt%C3%A2mpin%C4%83_anul_2011_la_Roma
http://www.arena.md/?go=news&n=2307&t=_Aurul_Antic_al_Rom%C3%A2niei_%C3%AEnt%C3%A2mpin%C4%83_anul_2011_la_Roma
http://roma.mae.ro/index.php?lang=ro&id=124778
http://neacsum.blogspot.ro/2012/01/expozitii-cu-vanzare.html
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=29849&idl=1
===========================================================
Sursa: Subiecte dezgropate – Tez-aurul dacilor  In Cuiul Catarii
 
REMEMBER:
===========================
 
**********
 
 ***********
 
*************************

joi, 13 septembrie 2012

Nicolae Tesla (Nikola Tesla, 1856-1943). Enigmele Marelui Savant, clasate TOP SECRET. Accesul interzis!

 

Nikolai Tesla - Aromanul venit din alt spatiu.


Motto: "pământul este de fapt viu, având vibraţii electrice" (Nikola Tesla)
 


MARELE SAVANT Nicolae Tesla (Nikola Tesla, 1856-1943), considerat de canalul Discovery ca fiind unul dintre „cei mai mari 100 de americani", este geniul sub care stă dezvoltarea actuală a omenirii. El a fost un mare vizionar, multe din ideile sale nefiind înţelese nici astăzi şi constituind o permanentă sursă de dispută între marile puteri.
 
 
Ciudatele schimbări de climă şi cutremure care s-au constatat în ultima vreme sunt considerate rezultatul unor aparate care au la bază descoperirile acestui mare inventator. Tesla a ajuns la concluzia că vremea ar putea fi controlată cu ajutorul energiei electrice. In primavara lui 1898, Tesla demonstreaza public dirijarea prin radio, la mare distanta, a unui vas fara echipaj. De numele său se leagă celebrul experiment Philadelphya şi primul contact cu alte civilizaţii, savantul recepţionând din spaţiu un semnal radio repetat. Pentru această descoperire a fost ridiculizat de contemporani.


Tot lui îi datorăm şi primul sistem de comunicaţie wireless, primii roboţi, prima telecomandă, idea de vehicul cu decolare verticală ş.a. Tesla a propus o schemă care arăta ca un science-fiction: un sistem global de comunicaţii fără fir pentru a transmite mesaje telefonice dincolo de ocean; pentru a transmite ştiri, muzică, rapoarte privind piaţa bursieră, mesaje private, a securiza comunicaţiile militare, şi care tranmitere de imagin în orice colţ al lumii. „Când comunicaţia fără fir va fi aplicată pe scară largă, pământul va fi transformat într-un creier uriaş, capabil să răspundă în oricare colţ al său". Această viziune a sa nu a fost realizată nici astăzi, la peste 60 de ani de la moartea sa. Nici marile sale realizări privind transmiterea energiei electrice fără fire nu au fost puse în practică. Mileniul acesta este fără îndoială mileniul Tesla.Anii tinereţii
Cand zici Nicolae Teslea te gandesti la istro-romanul devenit cetatean american, omul de stiinta si inventatorul prolific in domeniul electro si radiotehnicii, descoperitorul campului magnetic invartitor. Tot el a inventat si sistemul bifazat de curent electric alternativ si a studiat curentul de inalta frecventa. El a construit primele motoare asincrone bifazate, generatoarele electrice, transformatorul electric de inalta frecventa etc. In atomistica, a cercetat fisiunea nucleelor atomice, cu ajutorul generatorului electrostatic de inalta tensiune.

Este considerat de biografii americani ca fiind un emigrant de origine sârbă. În realitate el a fost istro-român, nascut in noaptea de 9 spre 10 iulie 1856 ca fiu al preotului ortodox Milutin Teslea si al Gicai Mandici. Familia tatalui era de graniceri antiotomani, in fostul imperiu austro-ungar. Numele initial de familie era Draghici, dar el a fost inlocuit in timp, prin porecla de Teslea, dupa meseria transmisa in familie, de dulgher (teslari).

 
Henri Coanda il prezinta pe marele inventator Tesla ca roman banatean din Banatul sarbesc, dar realitatea era ca prietenul sau Nicolae era istro-roman din Croatia. Coandă afirma:
« Daca acum, sa zicem, 150 de ani, s-ar fi spus, ar fi venit cineva sa ne spuna cum spunea Teslea Nicolae, Teslea, romanul din Banat: "Voi face lumina electrica, adica lumina, voi face asta miscand o bucata de fier in fata unui fir de arama", lumea l-ar fi inchis ca nebun". Provincia Lica era locuita compact de istro-romanii morlaci, inca din sec. XV-XVI. Gospici se afla la cativa kilometri de tarmurile Marii Adriatice, iar satul Similian la 12 km de Gospici, satul fiind patria lui Tesla. Tatăl său dorea ca el să devină preot, cu toate că el se simţea atras de ştiinţele exacte. La 17 ani, Tesla s-a îmbolnăvit de holeră şi a obţinut o concesie din partea tatălui său: bătrânul Tesla i-a promis că dacă va supravieţui, va primi permisiunea să urmeze cursurile de inginerie de la Politehnica din Graz (1875-1881), unde avea sa îşi înceapa seria descoperirilor. Lucrează apoi la Budapesta, la Paris, in cadrul Companiei Edison (1882), Strasbourg (1884), dupa care pleacă în America.

 
 
Tesla a fost înntreaga sa viaţă obsedat de idea electricităţii.
La vârsta de 24 de ani are şi primul mare răspuns. El însuşi povesteşte: "Într-o după-amiază, veşnic prezentă în mintea mea, făceam o plimbare în parc, alături de un prieten, recitând poezii. Pe atunci, ştiam cărţi întregi pe de rost. Una dintre acestea era Faust a lui Goethe. Soarele tocmai apunea, amintindu-mi de un pasaj celebru; ideea mi-a venit ca o străfulgerare de lumină, şi într-o secundă adevărul era dezvăluit. Cu un băţ, am desenat pe nisip diagrama pe care 6 ani mai târziu am prezentat-o în cadrul alocuţiunii de la Institutul American de Inginerie Eelectrică". Era motorul cu curent alternativ, o descoperire tehnologică care în curând avea să schimbe lumea.

 
Sosirea în America
Tesla ajunge în America având la el doar o scrisoare de recomandare din partea unui prieten al lui Edison din Europa. La sosire se arata complet şocat: "Ceea am lăsat în urmă era frumos, artistic şi fascinant sub toate aspectele; ce am văzut aici era lipsit de fineţe şi inatractiv. America e cu un secol în urma Europei".
Electricitatea a fost introdusă în New York la finele anilor 1870.
Lampa incandescentă a lui Edison a facut ca cererea pentru curentul electric sa explodeze. Fabrica sa de curent direct din Pearl Street (Manhattan) devenea rapid monopol. Edison ştia prea puţin despre curentul alternativ şi nu vroia să înveţe mai mult. L-a angajat totuşi pe Tesla, oferindu-i 50.000 pentru perfectionarea generatoarelor si motoarelor electrice Edison. Tesla şi-a îndeplinit sarcina dar… nu aprimit nici un cent în afară de următorul comentariu: "Când vei deveni un american complet matur vei şti să apreciezi o glumă americană".
Şocat şi desgustat, Tesla a demisionat imediat.

 
Ideile sale privind curentul alternativ pe care-l folosim azi aveau să se materializeze fiind sprijinit de un investitor. Patentele i-au fost apoi cumpărate de compania Westinghouse alături de care va continua până la realizarea "oraşului luminilor". Cu prilejul Târgului Internaţional de la Chicago deschis pe 1 mai 1893, cei 27 de milioane de vizitatori au văzut cum s-au aprins sute de lumini incandescente. Aceasta doar datorită invenţiilor sale privind sistemele de curent alternativ. Era abia începutul luptei sale cu Edison…

 
Nikola Tesla – proiectul Niagara
Încă din copilărie, Tesla visase să poată folosi puterea apelor pentru producerea electricităţii. În mintea lui el vedea mereu roata care l-ar putea ajuta. Pe 16 noiembrie 1986, proiectul cascada Niagara, era finalizat după cinci ani de eforturi, momente de renunţare şi neîncredere, crize financiare şi milioane de dolari investiţi. Prima hidrocentrală era acum funcţională. Autorul acestui proiect, care multora păruse o fantezie, era tocmai Tesla.
După succesul cu Niagara, Tesla a revenit la munca sa preferată-experimentarea. Întors la laboratorul său de pe Grand Street, în New York City, Tesla a fost absorbit în cercetarea electricităţii de înaltă frecvenţă. Un număr de descoperiri ştiinţifice începuse să arunce lumină asupra fenomenului frecvenţelor înalte. În 1873, în Anglia, James Clerk Maxwell, a demonstrat matematic că lumina este o radiaţie electromagnetică-lumina era electricitate vibrând cu frecvenţe foarte înalte.
 
Tesla şi-a început cercetările privind frecvenţele prin construirea unor generatoare rotative de curent alternativ care puteau ajunge la viteze mai mari ; dar când se apropiau de 20000 de rotaţii pe secundă, maşinile se rupeau în bucăţi. Răspunsul a venit cu un instrument remarcabil cunoscut şi azi drept bobina lui Tesla. Utilizând frecvenţe înalte, Tesla a realizat primul neon şi iluminarea fluorescentă. Tot el a realizat primele fotografii cu raze X.

Cine a inventat radioul?
Cele mai multe enciclopedii îl prezintă pe Marconi drept inventatorul radioului. Însă primul brevet pentru aplicaţii radio a fost obţinut de către Tesla. La începutul lui 1895, Tesla era pregătit să transmită un semnal la 50 de mile, la Weat Point, New York . Dar în acel an, dezastrul a lovit. Un foc i-a mistuit laboratorul, distrugându-i munca.
În acelaşi timp, pe 12 decembrie 1901, Marconi a transmis şi a receptat primele semnale dincolo de oceanul Atlantic.
 
Otis Pond, un inginer care lucra pentru Tesla, i-a spus "Se pare că Marconi ţi-a luat-o înainte". Tesla i-a replicat: "Marconi e un băiat bun. Lasă-l să continue. Foloseşte 17 din patentele mele". Dar încrederea calmă a lui Tesla avea să fie zdruncinată în 1904, când Oficiul American pentru Patente, surprinzător a revenit asupra deciziilor sale anterioare şi i-a dat lui Marconi patentul pentru inventarea radioului.
Motivele pentru această decizie nu au fost niciodată complet explicate, dar puternica susşinere financiar-bancară a lui Marconi în SUA ar putea fi o explicaţie.
 
Tesla continuă seria descoperirilor
În 1898 Tesla face o demonstraţie care îi lasă stupefiaţi pe participanţii de la o expoziţie la Madison Square Garden: prima navă controlată prin unde radio. Nava în miniatură se mişca pe un lac artificial, încât cei prezenţi au crezut că o controlează cu mintea. Tesla îşi amintea "Când a apărut prima oară a creat o impresie pe care nici o altă invenţie de-a mea n-a produs-o". Acestea au fost "începuturile unei rase de roboţi, oameni mecanici, care vor face munca laborioasă a omenirii" după cum aprecia genialul inventator. Puţini însă îşi mai amintesc de această uriaşă contribuţie a sa ca fondator al roboticii.


Tesla: zeul fulgerului


Experimentul de la Colorado este poate evenimentul cel mai învăluit de mister şi secrete.
Idea de la care a pornit acest experiment este legată de o furtună. Tesla povesteşte: "Observam undele staţionare. Deşi pare imposibil, această planetă, în ciuda dimensiunilor sale, se comportă ca un conductor de dimensiuni mici. Semnificaţia extraordinară a acestui lucru în ceea ce priveşte transmiterea energiei wireless, mi-a devenit clară. Nu numai că puteam transmite orice mesaj telegrafic fără fire oriunde, dar şi să imprim la orice distanţă de pe glob slabele modulaţii ale vocii umane, mai mult, să transmit energie, în cantităţi nelimitate oriunde pe glob, fără pierderi."


 
 

Aici Tesla a construit o staţie experimentală, cu 2 bobine absolut uriaşe. Şi astăzi se mai pune întrebarea „A reuşit Tesla să transmită energia wireless?" Într-un articol Tesla a susţinut că a reuţit să aprindă de la distanţă, fără fire, lămpile oraşului, producând tensiuni de peste 12 milioane de volţi. Cert este că oamenii au putut vedea cel mai mare fulger produs vreodată de mâna omului: peste 40 metri. Tunetul s-a auzit la o distanţă de peste 22 de mile, iar o aură albastră a înconjurat întreaga zonă.
 
Oameniia au putut vedea pe stradă mici scântei electrice, fluturii aveau aripi înconjurate de lumină, iar la robinet curgeau pe lângă apă, curenţi electrici. Tesla era un adevărat vrăjitor. Tesla a ajuns la concluzia că atunci când fulgerul loveşte pământul, crează unde puternice care traversează pământul.
Dar pământul nu este numai conductor, ci şi puternic electrizat, cu un poteanţial imens. Dacă s-ar reuşi creşterea amplitudinii încărcăturii energetice a pământului prin mijloace artificiale, energia electrică ar putea fi oriunde extrasă direct din pământ.
 
 
Timp de 9 luni Tesla a continuat seria experimentelor. Uimitorul inventator a descoperit frecvenţa de rezonanţă a pământului, reuşind să producă primul cutremur artificial. Ela plasat un oscilator în pământ, care a rezonat la aceeaşi frecvenţă cu a Pământului. Abia după aproape un secol, ştiinţa a reuşit să demonstreze veridicitatea acestei teorii. Completarea făcută de Tesla este absolut surprinzătoare şi azi: între război şi cutremure există o legătură directă. Explozile de mină, torpile, rachete, ca să nu mai vorbim de experimentele nucleare, dezvoltă forţe reactive uriaşe care se propagă pe întreg globul.

Efectul lor poate fi multiplicat extraordinar de mult prin rezonanţă. "Acţiunea combinată a exploziilor de orice natură poate produce mişcări tectonice în orice parte a globului, şi un cutremur dezastruos în Italia poate fi rezultatul unei explozii în Franţa. Faptul că omul poate produce astfel de convulsii ale pământului nu poate fi pus la îndoială. Depinde dacă o face cu un scop bun sau rău." (Nicolae Tesla). Asta mă duce cu gândul la valul de cutremure, inundaţii, tornade care au afectat pământul în ultima vreme.
Aş aduga: da oamenii, în inconştienţa lor, pot distruge pământul.
 
Tot la Colorado, Tesla a receptat un semnal repetat din spaţiu, susţinând astfel existenţa altor civilizaţii în spaţiu. Ar fi practic imposibil ca din miliardele de planete, una singură să fie locuită: Pământul. Pentru aceste afirmaţii a fost ridiculizat în presa vremii.

 
Când s-a întors la New York, de la Colorado Spring, a scris un articol senzaţional pentru revista Century Magazine. În această viziune detaliată şi futuristică, el a descris un mijloc de a tapping energia solară cu ajutorul unei antene. El a sugerat că vremea ar putea fi controlată cu ajutorul energiei electrice. A vorbit despre maşini care ar face războiul imposibil. Şi a propus un sistem global de comunicaţie fără fire. Pentru cei mai mulţi oameni aceste idei erau practic de beînţeles, dar Tesla nu putea fi subestimat.

 
Articolul a atras atenţia unuia dintre cei mai influenţi oameni, J. P. Morgan. Un oaspete frecvent în casa lui Morgan, Tesla a propus o schemă care arăta ca un science-fiction: "un sistem global" de comunicaţii fără fir pentru a transmite mesaje telefonice dincolo de ocean ; pentru a transmite ştiri, muzică, rapoarte privind piaţa bursieră, mesaje private, a securiza comunicaţiile militare, şi care tranmitere de imagin în orice colţ al lumii. „Când comunicaţia fără fir va fi aplicată pe scară largă, pământul va fi transformat într-un creier uriaş, capabil să răspundă în oricare colţ al său", i-a spus Tesla lui Morgan.
Morgan i-a oferit lui Tesla 150 000 pentru a construi un turn de transmisie şi o fabrică de energie. O sumă mai realisă ar fi fost 1 000 000, dar Tesla a acceptut şi şi-a început munca imediat, însă turnul viselor sale nu a putut fi realizat pentru că Tesla a pierdut finanţarea lui Morgan, investitorul dorind rezultate imediate.

 
Tesla „un mistic mereu genial"
Lumea devine petru Tesla „o lume oarbă, lipsită de curaj şi neîncrezătoare", dar nu îşi pierde nici o clipă încrederea în ideile sale.Este tot mai retras, şi petrece mult timp în parc hrănind porumbeii. Către sfârşitul lui 1920, Tesla a început să se împrietenească cu un binecunoscut poet german şi mistic, George Sylvester Viereck. Deşi era aproape un pustnic, tesla lua uneori parte la petrecerile de cină festivă oferite de Viereck şi soţia sa. Cu un talent înăscut. Tesla a scris un poem straniu, pe care l-a dedicat prietenului său. Se numea "Fragmente de bârfă olimpiană" şi era o critică acidă a oamenilor de ştiinţă din zilele acelea. Încep să apară zvonuri, fiind, întocmai ca şi Eminescu, acuzat de nebunie. De ce trebuie oare să numim pe cei ce nu-i înţelegem "nebuni"?
 
Ideile sale continuă să vină, parcă din sience-fiction pentru contemporanii săi, dar chiar şi pentru noi azi. Tesla descrie pentru prima dată RADARUL. Idea lui era de a transmite unde radio de înaltă frecvenţă, care să se reflecte din structura navei pe un ecran fluorescent. Idea era mult prea avansată pentru acele vremuri, dar era prima descriere a radarului. Tot el a fost primul care a vorbit de o eră în care vehicule de zbor fără aripi, teleghidate, puteau fi trimise cu încărcătură explozibilă asupra duşmanului.
 
O armă anti-război
Tesla nu a fost un om al viitorului, dar şi un mare filosof. De fapt toate proiectele sale au avut ca scop declarat progresul umanităţii. „Pacea nu poate veni decât ca o consecinţă a iluminării umanităţii". Cu toată evoluţia tehnică a umnităţii, evoluţia morală este încă departe. Suntem precum un uriaş cu membre puternice şi creier slab.
 
El s-a gândit la mijloc tehnic pentru a pune capăt problemelor de război. Credea că războiul poate fi transformat „într-un simplu spectacol al maşinilor". În 1931, la o conferinţă de presă, a anunţat că este pe punctul de a desoperi o nouă sursă de energie. Întrebat referitor la natura sursei, Tesla a replicat „Ideea mi-a venit ca un şoc extraordinar.În acest moment pot doar să spun că va veni dintr-o sursă complet nouă şi nebănuită".

 
Norii războiului se abăteau din nou asupre Europei. Pe 11 iulie 1934, pe prima pagină a New York Times se putea citi mare "La 78 de ani, Tesla descoperă o nouă rază mortală". Articolul raporta că noua invenţie „va trimite particule deatmosferă concentrate prin aer, cu o energie atât de mare încât va doboră o flotă inamică de 10000 de avioane de la odistanţă de 250 de mile". Tesla declara că noua rază mortală va face războiul imposibil, oferin fiecărei ţări un "zid chinezesc invizibil". Era de fapt un scut energetic, care şi azi pare doar un produs al imaginaţiei. Din păcate idea sa de pace a fost vânată în tot acest timp pentru a fi transformată în cea mai redutabilă armă. Chiar după ce a anunţat că a finalizat cercetările privind „raza mortală", în 1943 Tesla moare, luând secretul cu el în mormânt.Era în plin război mondial.Tocmai de aceea moartea sa nu este lipsită de controverse.
 
Motto: "Omul de ştiinţă nu ţinteşte un rezultat imediat. El nu se aşteaptă ca ideile sale să fie repede acceptate. Munca lui este asemeni acelui ce plantează pentru viitor. Datoria lui este să aştearnă fundaţia pentru cei ce vor veni, şi să le arate drumul. El trăieşte, munceşte şi speră".

 
Moartea lui Tesla - misterul documentelor
LA SCURT timp după marea sa descoperire, Tesla moare, în plin război mondial. Invenţia lui putea schimba oricând soarta războiului, deci era firesc ca documentele şi notele savantului să devină o "comoară" vânată de serviciile secrete. FBI-ul s-a pus în mişcare, de teamă ca acestea să nu ajungă pe mâna Axei sau a sovieticilor.
 
A doua zi după moartea lui Tesla, dimineaţa, nepotul acestuia, Sava Kosanovic - oficial iugoslav dornic de avansare, suspectat că ar avea legături cu partidul comunist din ţara sa - se grăbea să ajungă în camera unchiului său de la hotelul New Yorker. Până când a ajuns el, corpul lui Tesla fusese deja ridicat, iar Kasanovic bănui că cineva scormonise deja prin lucruri. Avea dreptate: lipseau documente tehnice şi un caiet negru cu câteva sute de pagini, câteva dintre ele marcate "Guvernul" - pe care el ştia că unchiul său le păstra.
 
Documentele rămase au fost preluate de autorităţi şi anlizate de Biroul de Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare. Concluzia dată publicităţii era menită să distragă atenţia de la importanţa uriaşă a muncii savantului:
"Ideile şi eforturile lui Tesla din ultimii 15 ani au, în principal, un caracter speculativ, filosofic şi într-o oarecare măsură de promovare, adeseori referindu-se la producerea şi transmiterea fără fire a energiei electrice; nu sunt prezentate metode şi principii noi, solide şi funcţionale pentru a le pune în practică".


În 1952, restul de documente şi bunuri ale lui Tesla au fost trimise lui Sava Kosanovic, la Belgrad. Aici a fost creat un muzeu în onoarea marelui inventator. Timp de mulţi ani, în timpul regimului comunist al lui Tito, sovieticii au fost singurii care au avut acces la documente.
 
Pe tot parcursul Războiului Rece, confruntarea s-a dat în jurul realizării practice a armelor şi surselor de energie propuse de Tesla. Se urmărea crearea unei arme care să protejeze America de un eventual război nuclear. Oficial, proiectul a fost un eşec. În realitate, nu se ştie până unde au mers realizările. Ideile lui Tesla sunt şi astăzi insuficient înţelese şi valorificate. Să nu uităm că el a propus ca sursă de energie forţa gravitaţională sau magnetismul, ori că este părintele armelor numite azi "psihotronice" care presupun un control al minţii umane prin intermediul undelor de înaltă frecvenţă, cu efectul îmbolnăvirii subite sau morţii.


Maşina de zbor Tesla: OZN-ul de azi


Tesla a brevetat o maşină de zbor (foto) care prin descrierile făcute de el însuşi este asemănătoare cu ceea ce noi numim azi OZN. Maşina se poate deplasa în orice direcţie, are decolare verticală şi foloseşte un motor alimentat wireless cu energie electrică, asfel că poate staţiona mult timp în aer. Tesla o destina uzului militar, dar şi celui civil, pentru a înlocui…automobilul. Este foarte probabil că ea a fost de mult fabricată, dar din considerente economice şi de altă natură, nu a trecut în uzul frecvent.
 

Ce ar însemna de exemplu o astfel de maşină pentru industria automobilului sau cea aeronautică? La fel ca mai toate marile descoperiri, ea va fi utilizată pe scară largă cu mari întârzieri, poate chiar de secole. Cea ce noi numim azi progres tehnologic avansat, s-a realizat în urmă cu un secol, dar abia acum a ajuns pe piaţă. Este păcat că interesele financiare, care impun exploatarea la maxim a unei descoperiri, şi abia apoi perfecţionarea, întârzie atât de mult progresul omenirii.
 
Descrierea acestui aparat o va face chiar Tesla, în numeroasele articole publicate în marile reviste americane:
„În urmă cu 20 de ani, credeam că voi fi primul om care va zbura, că eram pe punctul de a realiza ceva unic. Munca mea se desfăşura în domeniul electricităţii şi nu mi-am dat seama că motoarele cu benzină se dezvoltaseră atât de mult încât puteau face un avion fezabil. La vremea aceea, lucram la transmisia fără fire a energiei electrice. Ideea mea era să construiesc o maşină de zbor propulsată de un motor electric, alimentat cu energie de la staţiile de la sol. Încă nu am realizat aceasta, dar sunt sigur că o voi face la timpul potrivit. Când am aflat că am fost anticipat de cercetători din alte domenii, am început să studiez problema zborului din alte unghiuri. Devenea o problemă de mecanică, nu de electricitate. Ştiam că există surse de energie mai bune decât cele de acum, şi prin eforturi îndelungate, după ani de zile, am înţeles posibilitatea utilizării principiilor vâscozităţii şi aderenţei fluidelor în construcţia motorului meu".
 
"Acum că am realizat motorul, următorul pas este maşina perfectă de zbor." Un avion care să folosească motorul dumneavoastră?, a întrebat reporterul.
Răspunsul lui Tesla este surprinzător şi acum, după aproape 100 de ani.
"Maşina de zbor a viitorului - maşina mea de zbor - va fi mai grea decât aerul, dar nu va fi un avion. Nu va avea aripi şi nici propulsoare. Va fi solidă şi stabilă. Văzută la sol, nici nu îţi dai seam că e un aparat de zbor. Totuşi, va putea zbura în orice direcţie în perfectă siguranţă, la viteze mult mai mari decât cele atinse până acum, în ciuda curenţilor de aer verticali şi a golurilor de aer. Va putea urca şi în astfel de curenţi dacă e nevoie, staţiona în aer perioade mari de timp, chiar şi la viteze foarte mari ale vântului. Puterea sa de zbor nu va depinde de aripi, ca la păsări, ci de acţiuni mecanice pozitive".
 
"Prevăd o dezvoltare a maşinilor de zbor care să o depăşească pe cea a automobilului. Mă aştept la o contribuţie importantă a domnului Ford la realizarea acestui progres. Problema locurilor de parcare şi a drumurilor aglomerate va fi rezolvată. Turnuri de parcare se vor înălţa în marile oraşe, iar şoselele se vor înmulţi doar atât cât este nevoie. În final, şoselele vor deveni inutile pentru că civilizaţia va abandona roţile pentru aripi".
"Copilul visurilor lui Tesla", cum numea inventatorul maşina sa de zbor, aşteaptă să fie redat oamenilor.
 
Previziunile lui Tesla
Cu toţii am auzit de previziunile lui Nostradamus, dar puţini ştiu că Tesla a văzut cu claritate ştiinţifică şi a contribuit la creerea viitorul nostru. Viziunile sale aruncă lumina peste multe din actualelele noastre probleme.

"Potrivit unui teorii care a fost acceptată, fiecare atom se diferenşiază printr-o mişcare de rotaţie continuă de eter, întocmai ca un vârtej într-un lac liniştit. Eterul, atunci când este pus în mişcare, devine materie. O dată ce mişcarea se opreşte, eterul revine la starea sa normală. Apare astfel extraordinara posibilitate ca omul să poată să facă materia să apară şi să dispară, cu condiţia să aibă instrumentele potrivite pentru a iniţia şi a opri aceste vârtejuri de eter. La comanda sa, aproape fără nici un efort, vechile lumi vor dispărea şi altele noi vor înflori. Omul ar putea modifica mărimea planetei, controla anotimpurile, modifica distanţa faţă de Soare, sau călăuzi eterna sa calătorie pe orice drum din Univers.

Ar putea provoca ciocniri de planete pentru a produce sori şi stele, căldura şi lumina sa.; ar putea crea viaţa în toate formele sale infinite. A realiza prin propria voinţă naşterea şi moartea materiei, ar fi cea mai mare reuşită a omului, transformându-l în stăpânul creaţiei fizice, împlinindu-şi astfel destinul său".

"Dacă reuşim să eliberăm energia din atomi sau să descoperim un o sursă de energie ieftină şi inepuizabilă, disponibilă în orice zonă de pe glob, această realizare, în loc să fie o binecuvântare, poate aduce dezastrul omenirii, determinând disensiuni şi anarhie, cea ce va duce în final la mult urâtul regim al forţei. Cel mai mare bine vine din dezvoltarea tehnică care duce la unificare şi armonie, iar transmiterea wireless se înscrie în această linie. Prin intermediul acestui sistem, vocea umană va putea fi reprodusă oriunde, iar fabricile vor furniza energie de la mare depărtare de hidrocentrale; maşinile aeriene vor fi propulsate în jurul Pământului fără oprire, iar energia Soarelui va fi controlată pentru a crea lacuri şi râuri pentru a fertiliza marile deşerturi".


"(…) va fi posibil pentru naţiuni să lupte fără armate, nave sau arme, cu arme mult mai teribile, care au o capacitate de acţiune distructivă nelimitată. Un oraş, aflat la orice distanţă de inamic, poate fi distrus - şi nici o forţă din lume nu poate opri aceasta. Dacă vrem să prevenim o calamitate apropiată şi transformarea globului într-un infern, ar trebui să accelerăm dezvoltarea maşinilor zburătoare şi a transmisiei energiei wireless fără de întârziere, cu toată puterea şi resursele naţiunii". Tesla ştia de bomba atomică, întrucât Einstein l-a vizitat în noiembrie 1933, aflând de cercetarile lui asupra fisiunii nucleare. Este foarte probabil, că beneficiind de arhiva lui Tesla, după moartea acestuia, Einstein să fi realizat bomba atomică. Iar pericolul distrugerii pământului este un pericol real al secolului nostru, când orice nebun poate declanşa un război atomic. Şi ce bine seamănă noile arme cu cele descrise de Tesla!

Nu sunt oare ele produse având la bază cercetările sale? Vă las să vă răspundeţi singuri.
"Implicarea femeii în noi domenii de acţiune, uzurparea graduală de catre ele a conducerii bărbaţilor, va disipa sensibilitatea feminină, va reduce instinctul matern, astfel că maternitatea şi căsătoria vor părea neplăcute şi civilizaţia umană se va apropia tot mai mult de civilizaţia perfectă a stupului de albine. Urmează o nouă ordine a sexului – conducerea de către femei. Veţi comunica instantaneu, printr-un simplu echipament de buzunar. Avioanele vor zbura fără piloţi, ghidate de la sol prin unde radio. O cantitate uriaşă de energie va fi transmisă fără fire. Cutremurele vor deveni din ce în ce mai frecvente. Zonele temperate vor deveni foarte reci sau toride. Şi cele mai multe dintre acestea sunt foarte aproape să se producă".
Când se va anunţa că s-a descoperit transmisia energiei fără fir, vom şti că este de fapt o realizare veche a lui Tesla. Iar restul, le trăim la aproape un secol de când marele inventator le-a descris…
 
Tesla ne-a oferit şi răspunsul la întrebarea fundamentală, pe care ne-o punem toţi cei nu ne considerăm urmaşi de maimuţe "Ce este viaţa?".
"Ştiinţa modernă declară: Soarele este trecutul, Pământul prezentul, iar luna viitorul. Dintr-o masă în flăcări ne-am născut, şi într-o masă îngheţată o să ne transformăm. Legea naturii este nemiloasă, şi suntem în mod irezistibil atraşi de destinul nostru. Lordul Kelvin ne dă o şansă redusă de viaţă: circa 6 milioane de ani, după care lumina Soarelui se va stinge, iar Pământul nostru va deveni un deşert de gheaţă, căzând în noaptea eternă. Totuşi, va rămâne o strălucitoare scânteie de viaţă, existând şansa să reaprindă viaţa pe o stea îndepărtată. Această posibilitate există într-adevăr". Iată şi răspunsul: originea spaţială a omului conferă răspunsuri la multe din marile mistere ale omenirii. Poate şi de aceea, ea nu se vrea a fi cunoscută.================================

================
 

Nascut pe 10 iulie 1856 in orasul Gospic (aflat in prezent pe teritoriul Croatiei), Nikola Tesla este considerat unul din cei mai importanti oameni de stiinta de la inceputul secolului XX, cercetarea si inventiile sale punand bazele cunostintelor moderne despre curentul alternativ, puterea electrica, sistemele de curent alternativ s.a.
In anul 1875 Tesla a inceput sa studieze ingineria electrica la Universitatea Politehnica din Graz (Austria), ulterior s-a mutat la Universitatea Carol din Praga, dar nu a absolvit nici una din cele doua facultati, abandonand cursurile. Dupa ce petrece doi ani in Budapesta, in 1882 acesta se muta la Paris, unde se angajeaza ca inginer in cadrul "Continental Edison Company".
 
Tesla ajunge la New York in anul 1884 avand o scrisoare de recomandare adresata lui Thomas Edison, din partea fostului sau sef de la Paris, Charles Batchelor, in care acesta ii spunea: "cunosc doi oameni importanti si tu esti unul dintre ei; celalalt este acest tanar". Edison l-a angajat in cadrul companiei pe care o conducea, dar datorita unor neintelegeri financiare, Tesla si-a dat demisia, dupa un an reusind sa-si deschida propria companie. In paralel, acesta si-a continuat cercetarile in domeniul ingineriei electrice, pe langa alte inventii si experimente, in aceasta periada reusind sa demonstreze modul in care functioneaza ceea ce ulterior avea sa fie cunoscut sub numele de "efectul Tesla".
Avand in vedere faptul ca afacerea sa era una profitabila, acesta si-a deschis propriul laborator in Colorado Springs, continuandu-si aici cercetarile. Majoritatea experimentelor de aici au pus bazele unor domenii ca robotica, balistica si fizica moleculara. Fiind recunoscut deja ca unul dintre cei mai de seama oameni de stiinta din Statele Unite, in 1891 Tesla primeste cetatenia americana. La 7 ianuarie 1943 Nikola Tesla moare din cauza unei afectiuni cardiace, fiind gasit in camera lui de la Hotelul New Yorker.

Mostenirea lui Tesla

Avand in vedere ca Tesla era recunoscut ca unul dintre cei mai importanti oameni de stiinta din acea perioada, precum si datorita faptului ca detalii privind descoperirile sale din domeniul armelor incepusera sa fie cunoscute, dupa moarte, toate documenetele si insemnarile legate de activitatea sa au devenit subiect de disputa intre familia acestuia, FBI, OAPC (Office of Alien Property Custodian - birou creat in anul 1942 de presedintele F.D. Roosevelt, insarcinat cu strangerea de informatii referitoare la proprietatile persoanelor straine aflate pe teritoriul Statelor Unite), oamenii de stiinta, serviciile secrete straine si OSS (Office of Strategic Services - predecesorul CIA, creat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial).
In camera de hotel in care a fost gasit mort Tesla, exista un seif care, potrivit lui John J. O'Neil (autor al cartii "Geniul darnic, viata lui Nikola Tesla") continea documente personale acestuia. O'Neil a afirma in cartea sa ca, imediat dupa moartea lui Tesla, mai multi reprezentanti ai FBI au golit seiful, confiscand si alte 80 de cutii ce contineau documente personale ale acestuia, aflate in diferite locatii. Bazandu-se pe aceste afirmatii, mai multi oameni de stiinta interesati de munca lui Tesla au solicita FBI, chiar si la 12 ani dupa moartea sa, aceste documente.
De-a lungul timpului, raspunsul agentiei a fost acelasi, FBI afirmand ca respectivele documente au fost ridicate de reprezentanti OAPC. Ulterior, acesta a afirmat ca documentele au intrat in custodia OSS. Chestiunea legata de familia cercetatorului era una mai complicata; cel mai interesat de recuperarea documentelor era nepotul lui, Sava Kosanovic, persoana cunoscuta totusi pentru faptul ca nu avusese o relatie prea apropiata cu Tesla.
Desi FBI a negat faptul ca ar detinte asemenea documente, in rapoartele sale se precizeaza faptul ca acestea ar putea contine informatii extrem de importante pentru guvernul Statelor Unite. Mai mult, desi afirmase ca nu detine documentele personale ale lui Tesla, in unul din documentele sale, FBI clasifica aceste documente ca fiind "strict secrete" si avertizeaza asupra faptului ca ele nu trebuie sa ajunga in mana altor state inamice. In cele din urma, Kosanovic reuseste sa intre in posesia majoritatii documentelor lui Tesla, acestea ajungand in Muzeul Nikola Tesla din Belgrad.
Cu toate ca exista controverse in privinta adevaratului motiv pentru care Kosanovic dorea sa intre in posesia acelor documente, el a declarat ca singurul motiv era deschiderea muzeului din Belgrad. Banuielile serviciilor secrete americane in privinta lui Kosanovic s-au adeverit insa, in anul 1971 unul din documentele FBI precizand ca "potrivit declaratiei directorului muzeului (Muzeul Nikola Tesla din Belgrad), sovieticii au copiat mai multe documente" ale omului de stiinta, care faceau referire la "bila de fulgere", documente aflate in custodia muzeului. FBI afirma insa ca sovieticii nu au intrat in posesia documentelor legate de experimentele lui Tesla de la Colorado Springs.

"Unda mortala"
Tesla declarase in anul 1934 ca a reusit sa realizeze o "superarma capabila sa puna capat tuturor razboaielor". Era vorba de o tava metalica care lansa raze concentrare de particule cu asemenea viteze incat putea distruge o flota de 10.000 de avioane, aflate chiar si la o distanta de 200 de mile, dupa cum sustinea Tesla. Arma putea fi utilizata atat impotriva avioanelor, cat si impotriva trupelor de la sol. Tesla a incercat sa colaboreze in acest sens cu Departamentul de Razboi al Statelor Unite, cu mai multe guverne ale unor state din Europa, dar nu a reusit sa incheie nici un contract cu acestea in vederea producerii armei.
Potrivit documentelor FBI, in urma negocierilor cu guvernul Chamberlain, Tesla ar fi ajuns la un acord in privinta vanzarii inventiei sale pentru suma de 30.000.000 de dolari. La scurt timp insa Chamberlain a fost inlocuit cu Stanley Baldwin, care privea cu suspiciune inventia lui Tesla, si astfel negocierile au fost incheiate. Tesla a afirmat ulterior ca in timpul negocierilor, mai multe persoane au incercat sa-i fure planurile referitoare la noua sa inventie, dar nu au reusit deoarece, potrivit propriei declaratii, "nimic important nu a fost trecut pe hartie", acesta bazandu-se pe memorie in privinta detaliilor importante.
Desi afirmase ca initial intentiona sa prezinte aceasta inventie la Conferinta de la Geneva din aprilie 1932, Tesla nu a mai vorbit despre acest subiect decat in 1934. Conform documentelor FBI, in anul 1940 Tesla i-ar fi oferit un interviu ziaristului William Laurence, de la cotidianul New York Times, in care vorbeste despre "Unda mortala". Omul de stiinta ar fi afirmat ca este pregatit sa prezinte Guvernului Statelor Unite dispozitivul sa care utilizeaza "teleforta", ce este capabil sa topeasca motoarele avioanelor aflate la o distanta de 250 de mile.
Tesla facea referire la dispozitiv ca fiind un "Mare Zid Chinezesc invizibil", ce ar putea proteja tara impotriva oricarui atac aerian. Acesta afirma ca "teleforta" se baza pe un concept complet nou al fizicii la care "unii nici nu ar putea visa", fiind complet diferit de principiul utilizat in inventiile sale precedente, privind transmiterea puterii electrice de la distanta. El afirma ca arma putea fi alimentata de la o uzina speciala, a carei constructie ar dura cel mult trei luni, costurile realizarii acesteia fiind de aproximativ 2 milioane de dolari.
Tesla considera ca 12 astfel de fabrici asezate strategic de-a lungul coastelor ar putea proteja Statele Unite impotriva oricarui atac aerian, topind motoarele avioanelor sau determinand explozia incarcaturilor bombelor aflate la bordul acestora. El afirma ca nu exista niciun sistem de aparare impotriva armei, aceasta putand penetra orice. Cercetatorul nu a oferit nici un fel de date stiintifice sau tehnice legate de acest dispozitiv, afirmand ca intentioneaza sa prezinte proiectul Departamentului de Razboi al SUA, precizand ca in cazul in care va ajunge la un acord cu acesta, nu va accepta implicarea altor experti.
Documentele FBI legate de Tesla si "bila de fulgere"

 
Cand vorbea in calitate de om de stiinta, Tesla era impotriva razboiului, invocand chestiuni morale, economice si teoretice. Dar, ca majoritatea oamenilor de stiinta, in momentul in care inceta sa gandeasca precum un om de stiinta si se lasa condus de sentimente, acesta putea gasi o serie de exceptii si situatii in care razboiul era justificabil. Ca om de stiinta, acesta nu era dispus ca descoperirile salesa fie utilizate in scopul razboiului, dar cand se lasa condus de emotii, era dispus sa-si foloseasca cunostintele in acest sens, prin furnizarea unor dispozitive de aparare. Tesla vedea in noua sa inventie, numita "unda mortala", un dispozitiv de aparare. Aceasta oferea o cortina protectoare ce putea fi utilizata de orice tara, indiferent cat de mica era aceasta, pentru a se proteja de o posibila invazie. Desi el vorbea despre aceasta ca o arma defensiva, nu exista niciun motiv care s impiedice fortele armate sa o utilizeze ca o arma ofensiva. ...
"Bila de fulgere" sau "bila de foc" reprezinta un fenomen ciudat asociat cu fulgerul. O parte din energia fulgerului poate fi stocata intr-o structura de forma unei mingi, a carei dimensiuni pot varia de la cativa inch (2,54 cm), la un picior in diametru (foot - 30,5 cm). Aceasta arata ca o sfera perfecta, incandescenta, ce pluteste ca un balon de sapun, fiind purtata usor de curentii de aer. Balonul putea rezista destul de putin, de la o fractiune de secunda la cateva secunde. In acest interval, ramanand aproape de sol, acestea se puteau apropia de mai multe obiecte, fara a le provoca daune sau a fi deranjate de acestea. Brusc, din motive necunoscute, acesta exploda producand efecte asemanatoare cu cele ale unei bombe, in momentul in care se apropia de anumite structuri, dar fara a provoca daune in spatiul deschis. ... Tesla a realizat forta desctructiva a "bilelor de foc" in timpul experimentelor sale din Colorado Springs, din 1899.
Acesta le-a realizat practic dintr-un accident si le-a vazut in repetate randuri explodand si distrugand aparatele din laboratorul sau, in momentul in care isi descarcau incarcatura. Acesta a declarat ca, actiunea distructiva care urmeaza dezintegrarii bilei de foc este de o violenta inimaginabila. Tesla a studiat modul in care acestea luau nastere, nu pentru ca dorea sa le produca, ci pentru ca dorea sa elimine conditiile in care acestea luau nastere. El a declarat ca nu este prea placut sa explodeze in preajma ta o bila de foc ce distruce orice obiect cu care intra in contact.
Sursa:


http://orpheuss.com/topic/2464915/1/

=======================================
=======================
VIDEO:
============

Nikola Tesla - Vrajitorul energiei gratuite
===================== 

Jurnalul Pierdut al lui Nikola Tesla


 ========================

arhivele secrete
=============================
================

Click here!

Follow Vasile Burcu

COUNTERsite

BING, Search romania megalitica:

TOP 10. Cele mai citite Postări