Google Translate

IMPORTANT. Spiritualitate didactică


Spiritualitate didactică
 
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
 
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
 
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
 
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea Sf. Împărtășanie - Mărturisirea Căsătoria - Preoția Sf. Maslu
 
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
 
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
 
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
 
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
 
Decalogul
Decalogul
 
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul 
 
Virtuți
Virtuțile teologice Credința - Nădejdea - Iubirea
Credința la români
Virtuțile morale
Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea Mila - Dreptatea - Hărnicia
Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
 
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși
Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea
Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea Cearta - Bârfa - Limbuția

----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Click here!

Follow Vasile Burcu

COUNTERsite

BING, Search romania megalitica:

TOP 10. Cele mai citite Postări