Google Translate

joi, 10 martie 2011

Tara Luanei. Tărâmul Luanei, in anii 1979-1980 erau OBIECTIV al ... Ministerului Apărării Naţionale, Muzeului militar central

 
Localnicii spun ca „Tara Luanei“ este „Poarta lui Dumnezeu“. Are legatura sau nu, un grup de cercetatori japonezi au constatat ca aici se afla al treilea pol energetic al Pamantului, ca importanta, primul fiind Varful Omu.
 
Legatura acestei zone cu stravechea civilizatie sumeriana a facut-o cercetatorul Paul Lazar Tonciulescu, in cartea sa „De la Tartaria la Tara Luanei“. Am putea adauga faptul ca, in sumeriana, „Luana“ se traduce prin „Cei pe care Anu ii pastoreste“ sau, mai prozaic, „oamenii lui Anu“, Anu fiind zeul suprem la sumerieni, al carui simbol, al Soarelui, era o cruce cu raze sau o zvastica.
 
 
Sub titlul „Imagini despre un război consmic într-o grotă dinaintea epocii fierului?” apărea în într-o ediţie a ziarului „Flacăra” de la sfârşitul anilor ’70 un articol extrem de interesant .
 
O expediţie şcolară descoperă o mare aşezare străveche
Imagini dintr-un război cosmic într-o grotă dinaintea epocii fierului?
________________________
Ministerul Apărării Naţionale, Muzeul militar central
Către Casa corpului didactic a municipiului Bucureşti,
Aducem pe această cale mulţumirile noastre instructorului şi membrilor expediţiei „Burebista – 2050” (expediţie formată din elevii studioului de artă cinematografică al Casei corpului didactic a municipiului Bucureşti), pentru depistarea în cadrul acţiunii desfăşurate cu ocazia Festivalului Naţional „Cântarea României”, a unor vestigii materiale ale poporului nostru din epoca străveche şi veche a României pe care le-au donat Muzeului militar central. Pe itinerariul expediţiei, membrii au descoperit în judeţul Buzău o aşezare din epoca străveche şi veche. Pentru precizarea datării şi interpretarea probelor descoperite, în cursul anilor viitori vor fi efectuate cercetări arheologice amănunţite.
Locţiitorul şefului Muzeului militar central, Eugen Crintea
_______________________
– Sunteţi instructorul expediţiei „Burebista – 2050”, cum vă numiţi?
Vasile Rudan.
– Tovarăşe Vasile Rudan, cum a ajuns expediţia pe care o conduceţi să descopere o întreagă aşezare umană necunoscută până acum, poate cea mai mare din câte cunoaşte istoria noastră? Vă mai menţineţi afirmaţia că este cea mai mare?
– Cred că este cea mai mare aşezare umană descoperită din puct de vedere al continuităţii vieţii omeneşti în acelaşi perimetru – din epoca pietrei cioplite până în mileniul 1 e.n.
– Cum se numeşte?
Nu ştim. Nici un izvor scris n-o aminteşte. Zona însăşi este necunoscută. Atât cât cunoaştem noi ea nu este cartografiată. Nu există pe hartă.

 
– Dar izvoare nescrise există?
Există o legendă. Din cele câteva variante pe care le-am ascultat, cea mai bogată în informaţii este cea a lui moş Toader, pe care l-am întâlnit în zona lacului Gateş, păcând vitele.
„Demult, tare demult, povestea Dumitru Toader, dincolo de munte era „Tărâmul Luanei”Luana fiind o fiinţă atotputernică ce păzea cu străşnicie porţile unei cetăţi cu ziduri imense deasupra căreia strălucea atât noaptea, cât şi ziua un soare aidoma astrului zilei. Şi cetatea era locuită de nişte oşteni viteji întru dreptate şi netemători de moarte. Oştenii răniţi în lupte erau conduşi de Luana în „Valea Izvoarelor”, cele dătătoare de apă vie şi de apă moartă; şi spălându-şi rănile cu acele ape miraculoase, aceştia se vindecau pe loc. Numai Luana cunoştea tainele izvoarelor. Cei care se încumetau să le încerce singuri se îmbolnăveau pe loc şi mureau. Şi au trăit cei din cetate ani mulţi sub oblăduirea Luanei până ce au luat seama vrăjmaşi puternici, care mânaţi de pizmă, au venit înzăuaţi, în care de foc, şi au doborât soarele cetăţii. Şi când soarele s-a prăbuşit, pământul s-a cutremurat din temelii şi mare prăpăd a fost pe lume… şi de atunci pe locul cetăţii, mulţi ani nici iarba n-a crescut şi nici glas de pasăre nu s-a auzit şi nici picior de fiară n-a mai călcat. Despre toate astea vorbesc semnele tainice din peştera înţeleptului.”

 
Cum orice legendă are un sâmbure de adevăr, am pornit-o dincolo de munte în căutarea fostei cetăţi.
– Prin urmare, acesta a fost începutul.
– Nu. Aşa am ajuns la locul cu pricina. Începutul, adică ideea expediţei. Datează de mai demult. Cu circa trei ani în urmă, în timp ce filmam în secţia de istorie veche a Muzeului de istorie pentru o emisiune de televiziune, unul dintre elevii colaboratori m-a întrebat dacă se inventase până atunci un aparat cu ajutorul căruia să poţi scruta adîncimile pământului şi să descoperi aşezări omeneşti străvechi. Ideea era intersantă şi a constituit începutul unor căutări din care ne-am ales cu satisfacţii dar şi cu destule insatisfacţii. (Apăruseră contestatari care ne acuzau că umblăm după potcoave de cai morţi.) Ceea ce mai târziu martorii oculari vor afirma „miracol”, „de necrezut” este în realitate o metodă fotocinematografică proprie de cercetare a terenului elaborată şi experimentată în laboratorul nostru. Ea constă în prelucrarea pe cale de laborator a informaţiei de culoare existentă în vegetaţia solului. În locul în care pământul ascunde zone demult locuite şi arse vegetaţia prezintă diferenţe de culoare, diferenţe ce pot fi observate cu mijloacele laboratorului. Am experimentat această metodă în mai multe locuri din ţară şi a dat rezultate. După ce-am aflat legenda bătrânului Dumitru Toader am instalat un astfel de laborator în munţii Buzăului.


– Cum adică?
– Noi, expediţia „Burebista – 2050”.
– Alcătuită din elevi şi pionieri.
– Din elevi şi pionieri membri ai colectivului de cercetare ai Studioului de artă cinematografică şi fotografică de pe lângă Casa corpului didactic al municipiului Bucureşti. Cu ei am început investigarea zonei legendare Luana. Am escaladat munţi şi dealuri, am cercetat depresiuni şi râpe, am coborât în prăpastii. Uneori, din cauza hăţişului de nepătruns am înaintat prin foc. Am filmat totul şi întorşi la Bucureşti am început prelucrarea de laborator a materialelor fotocinematografice şi să căutăm noi formule de tratare chimică a peliculelor color pentru evidenţierea acelor benzi galbene care dau informaţii asupra unor anomalii nenaturale existente în sol. Un detaliu mărit pe un diapozitiv şi prelucrat după o nouă formulă prezenta contururi (benzi galbene) ale unor aşezări umane gigant. Am confruntat detaliul de pe diapozitiv cu imaginile de pe pelicula filmată: aşezarea era situată pe un platou imens, mărginit de munţi şi de râpe adânci. A urmat organizarea asaltului propriu-zis: descoperirea pe viu a cetăţii. Echipa a fost întărită cu membrii ceva mai rezistenţi.


– Vă propun o paranteză. De ce aţi venit aşa târziu la noi? Am înţeles că datele pe care voiţi să le furnizaţi sunt inedite. Despre ele ştiu copiii, membrii expediţiei, Muzeul militar central şi cam atât.
– A trebuit să verificăm datele, să obţinem confirmarea unor specialişti, să asigurăm secretul informaţiei dacă ar fi fost necesar.
– Deci, aţi plecat spre Buzău.
– Da. Săpăturile de sondaj au durat peste o lună de zile. Fiecare zi cu rezultate neaşteptate preceda o zi cu rezultate incredibile.


Concret, ce aţi descoperit?
O aşezare umană necuoscută din epoca străveche, de proporţii gigant. Şanţul de apărare al cetăţii. Probe care atestă cea mai incredibilă continuitate de viaţă în unul şi acelaşi perimetru, începând din epoca pietrei cioplite şi continuând, fără întrerupere până în mileniul 1 e.n. Sub stratul corespunzător epocii pitrei cioplite a fost descoperit un număr mare de tuburi dintr-un material asemănător oxizilor metalici, dispuse în sol sub formă de radiator.
– Vă întrerup pentru o precizare. Acest radiator cu tuburi din material asemănător cu oxizii metalici a fost descoperit SUB stratul arheologic corespunzător epocii pietrei cioplite? Sunteţi sigur?


Absolut. Nu ştim despre ce poate fi vorba. Straturile însă au fost corect datate.
– Continuaţi.


Într-o altă grotă, sub inciziile din epoca fierului a fost descoperită o scenă de luptă din domeniul fantasticului. Dinspre stele, Terra este atacată de o navă spaţială propulsată de un lung jet de flăcări. În întâmpinarea ei, de la sol, pornesc două rachete de interceptare. În faţa navei cosmice (stânga) este un arc întins, cu săgeata îndreptată spre vehicului spaţial.Probele arheologice rezultate din sondajele descoperite (unelte de silex, ceramică, segmente de tuburi etc.) au fost predate Muzeului militar central. Noutăţile arheologice descrise sunt filmate pe peliculă color 16 mm. Pe materialul filmat este redat şi perimetrul aşezării. După dimensiunile suprafeţei, abundenţa materialului arheologic, fantastica continuitate de locuire în timp şi perfecţiunea sistemului de apărare, aşezarea poate fi inclusă în mod cert în categoria davelor.

– Davă?
Adică cetate, în limba dacilor. Ca o curiozitate: sondajele atestă că aşezarea a fost distrusă în mod instantaneu de un foc mistuitor – stratul de arsură (de o frumuseţe arheologică ieşită din comun) se întinde pe toată suprafaţa aşezării, prezentând dovezi că zona nu a fost devastată de un incendiu întâmplător, ci că aşezarea a fost distrusă şi incendiată cu o furie nemaiîntâlnită, pământul fiind ars pe o adâncime de circa o jumătate de metru şi în zona în care nu au existat construcţii sau arbori; se pare că năvălitorii au intenţionat să ardă până şi pământul pe care a fost aşezarea.


– Vreţi să aungeţi undeva, şi vă temeţi. Spuneţi. Munca dumneavoastră este una de descoperire, nu de cercetare şi interpretare. Vor fi destui, sperăm, cei care vor veni să emită ipoteze, să facă conexiuni, să continue cu mijloacele ştiinţei, ca să spun aşa profesioniste, ceea ce aţi început dumneavoastră. Munca pe care aţi încheiat-o vă dă dreptul să vorbiţi şi chiar să greşiţi. Dumneavoastră nu veniţi post-festum. Chiar aţi muncit pentru ca să fiţi acum aici.


– Voiam să vă spun că vehemenţa distrugerii dovedeşte că aşezarea avea şi o funcţie simbolică. Dispunea de o poziţie ideală, beneficia de o apărare naturală formidabilă care o făcea inexpugnabilă, oferea condiţii excelente pentru ca populaţia să se retragă în munţi în caz de înfrângere militară … ar putea fi vorba de una dintre capitalele lui Burebista.
– Tot ce ne-aţi sps până acum constituie împreună un obiectiv de cercetare pe care, aşa cum reiese din adresa Muzeului militar central, îl vor lua în primire încă din vara ce vine, specialiştii. Ei pot confirma sau nega unele detalii sau presupuneri. Aşezarea rămâne. Expediţia dumneavoastră va continua?


Pentru vacanţa de vară din 1980 ne-am propus realizarea următoarelor obiective: Cercetarea platoului superior al aşezării descoperite (aşezarea este situată pe două platouri), Realizarea de sondaje într-o zonă situată la aproximativ 10 km de locul pe care este amplasată cetatea (avem indicii că şi acolo se află ceva). Căutarea „pietrelor lui Solomon” (un calendar dacic asemănător cu cel descoperit la Sarmizegetusa). Vom încerca să găsim o modalitate de a escalada „stâlpii tainiţei”, despre care Bazil Iorgulescu scria că sunt
„stânci colosale de piatră ce se ridică în formă de coloană în mijlocul pădurii, inaccesibilă atât omului, cât şi animalelor, din care cauză neştiind nimeni ce se află între ele, s-au născut o mulţime de legende”.
 Până acum n-a reuşit nimeni râvnita escaladare.
– Vă urăm succes.


În ţinutul Luanei mai există şi alte grote: grota dacică cu inscripţii din toate epocile; grota Dionisie torcătorul; stânca salamendrelor, în apropierea izvorului lui Zamolxis, cum e numit acolo, şi a stâncilor Fecioarei; grota Iosif, săpată într-o stâncă de formă piramidală; Agatonul nou şi Agatonul vechi (ruine); scaunul spătarului şi altele. Aceste vestigii au fist cercetate de membrii expediţiei „Burebista – 2050”. Conservarea lor în timp, cred, se datorează inaccesibilităţii locurilor, distanţele mari ce trebuie străbătute şi în egală măsură primejdiei animalelor sălbatice, nesiguranţei traseelor, fără poteci şi repere. După unii bătrâni care ştiu şi ei de la alţi bătrâni, în acest ţinut trebuie să mai existe cel puţin opt-nouă grote cu inscripţii necunoscute.
– Poate că nu vom fi chiar bătrâni când vom ştii adevărul întreg despre tot ce ne-aţi povestit azi aici.
– Este cea mai mare dorinţă a noastră.”
NICOLAE CRISTACHE


Ei bine, daca ati auzit de "Gura de Rai" din Bucegi si misterioase disparitii din muntii Buzaului, sigur stiti despre ce vorbesc ei aici...
Sursa: „Imagini despre un război consmic într-o grotă dinaintea epocii fierului?”
================================
http://comuniune.blogspot.com/2008/08/imagini-despre-un-rzboi-consmic-ntr-o.html

 
Interesant, daca nu ar fi ciudat!
In muntii Buzaului s-a descoperit o piatra cu o scriere necunoscuta
http://www.iasiplus.ro/news/5/5042/In+muntii+Buzaului+s-a+descoperit+o+piatra+cu+o+scriere+necunoscuta.html

22:13 (luni 18 Aug 2008)
Arheologii de la Muzeul judetean Buzau au descoperit in zona asezarilor rupestre din Muntii Buzaului o piatra gigantica inscriptionata cu semne apartinand unei civilizatii necunoscute. "Piatra insemnata", cum a fost supranumita, este in forma de ciuperca si se afla la Brotari, comuna Colti, locul altor celebrele asezari rupestre, Aghaton si Fundul Pesterii, care cuprind simboluri incepand din Epoca Bronzului si pana in perioada crestinismului timpuriu.

Directorul Muzeului judetean Buzau, Doina Ciobanu, a spus ca
"sunt semne absolut ciudate, in forma de triunghi, steluta sau patrat, cu certitudine facute de o fiinta umana, care nu se regasesc in nici o scriere cunoscuta pana la aceasta ora".

  Piatra insemnata a fost ingropata de arheologi pentru a nu fi distrusa de turisti sau de alti amatori de senzational. Scrierea va fi prezentata in luna septembrie istoricilor din intreaga lume cu prilejul Simpozionului international de la Sinferopol, Crimeea, unde sunt invitati si istoricii buzoieni.

 
Prezinta interes si:
1. Pietrele scrise din Muntii Buzaului
http://www.formula-as.ro/2008/845/societate-37/pietrele-scrise-din-muntii-buzaului-10460
2. Piatra insemnata – Colti , judetul Buzau
http://strasihastrii.blogspot.com/2008/11/11-strasihastrii.html
3. Blog / TARA LUANEI
http://ro.netlog.com/1floaredecolt6/blog/blogid=1107652========================
=====================================
======================================================

19 comentarii:

 1. Interesant de urmarit si
  http://www.youtube.com/watch?v=lvwhj5OQQ9stere

  RăspundețiȘtergere
 2. OK,
  Multumesc pentru sugestie! L-am atasat!
  Este un video-clip de referinta!
  Admin

  RăspundețiȘtergere
 3. Am gasit un sait cu poze de la Colti ; in curte la tanti Uta, pe peretele de piatra, se vede in clar un os de urias ... http://corbiidepiatra.ro/imagini/foto/albums/06-Din%20Corbi/DinCorbi/ssstsanutrezimuriasul.html

  RăspundețiȘtergere
 4. "Zona însăşi este necunoscută. Atât cât cunoaştem noi ea nu este cartografiată. Nu există pe hartă.".................ba exista harta, defapt mai multe.........

  RăspundețiȘtergere
 5. @wolfwie,
  Nu ai fost atent!
  Discutia se purta in ... 1979 !!!!
  Sigur, de atunci ... s-au cartografiat, aflat mai multe ....
  Dar noi.... tot putine stim! Inclusiv PHOTO, sunt tinute la pastrare!
  Pacat! De ce or fi unii atat de egoisti, greu de spus!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nici eu nu inteleg cum pot fi unii atat de egoisti, ca eu atunci cand aud/vad lucrurile astea, aproape explodez daca nu le impartasesc cuiva. Dar Wolfwie are dreptate cand se intreaba despre ce spune nenea acela - pentru ca au iesit la iveala cativa dintre cei care au participat la expeditie sau ii cunosteau pe aceia, si nu e nici un "aparat de scanat pamantul" - experimentul s-a facut cu copii TELEPATICI, antrenati pentru mai tarziu in stil Psy Op. Copiii erau "aparatul" si au gasit o gramada de artefacte cu ajutorul unui "zeu al minelor". Deci se insista pe o viziune materialista! (Si eu am de multe ori senzatii din astea ca vreau sa gasesc o tehnologie miraculoasa, care sa ma poarte undeva - visez mereu telecabine si alte aparate, dar ele nu exista - sunt in sufletul nostru ca "tehnologie organica" - adica trupul nostru si pamantul, acestea sunt "tehnologia" adevarata).

   Pana una-alta, o viziune mai internationala: Whakatane al Maorilor, si Cultura Cucuteni: http://paintingadamandsauli.blogspot.ro/p/whakatane.html

   Ștergere
 6. sa stiti ca , asa cum zicea un istoric, la noi nu sunt cunoscute siturile trecutului nici in proportzie de 15 %.De exemplu , in albia raului Lapus din MM, se gasesc in fiecare an, primavara si nu numai , dupa ploi abundente ce umfla raul, tot felul de amulete , silexuri si pietre cu forme ciudate, fara ca arheologii sa se sinchiseasca si sa le verifice.Copii satelor din jurul raului se joaca cu aceste minunatzii milenare, iar noi ne miram de lucruri marunte...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Salut daca te rog mai exact ai putea sa imi spui unde anume pe valea Lapusului eu sunt de obarsie din Suciu de Sus de acolo mie familia Burzo ma cheama si bunicu immi povestea ca porin 60-70 ii puneau sa sape prin vechile vetre ale satelor si pe dealuri gaseau o multime de oale amulete etc....dar el nu intelegea de ce se mirau arheologii asa zicea: "api vase de aiestea aveam si noi acasa de lut :))" pt el erau lucruri normale dovada a continuitatii poporului si ca vasele din pamant erau doar ale stramosilor sunt povesti cu giganti chiar l-am intrebat a zis ca in trecut un stramos al familiei avea 2 m si cva si a trait 130 de ani a zis ca a vazut el crucea cu ochii lui. Apoi eu cred ca si in zona defileului Lapusului ar putea fi situri ascunse satele respective mustesc de traditie si sunt relativ izolate gen Preluca , Buteasa etc. Eu am fost pe Vf Ignis de langa Baia Mare si acolo sunt constructii ciclopice sficsi si menhiri zona Negresti-Oas defapt tot Maramuresul si muntii Gutin si Tibles sunt plini de sfincsi si constructii gigantice ciudate, chiar si pe Creasta Cocosului cum urci in partea dreapta la un sfinx cu chip de om ii zice Piatra Arsa sau Piatra Iepurelui a fost un incendiu acolo acu 2 ani si a ars vegetatia au ramas doar pietrele ca niste lespezi eu zic ca e clar o constructie straveche + ca ciobanii din zona zic ca is ramase de dinainte de POTOP.

   Ștergere
  2. daca gasesti asa ceva pastreaza-le,sunt dovezi despre identitatea noastra,is foarte valoroase

   Ștergere
  3. cri startrek vs starwars24 februarie 2016 la 21:56

   Postati foto de pe vf Ignis,sa vedem si noi. Va rog mult

   Ștergere
 7. OK, sunt de acord.
  Asa stiu si eu ca stau lucrurile!
  Indiferenta autoritatilor, este criminala!
  Dar ... am o propunere: daca sunteti din zona, sau aveti cunostinte acolo, mai ales in randul copiilor, sa ADUNATI ACELE MINUNATII INESTIMABILE CA VALOARE ISTORICA, ma gandesc eu, sa le fotografiati, si le aratam LUMII, chiar aici. Poate asa afla si autoritatile! Apoi ... gasiti un muzeu, oameni responsabili, si le predati sa le vada si altii ... pe viu! Ce parere aveti?
  S-ar putea asa?

  RăspundețiȘtergere
 8. daca organizati vreodata o expeditie prin aceste locuri,contactati-ma va rog si pe mine,merg si eu. id: x.ierdna7@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 9. Scriere străveche sau hartă schematică...la Buzau

  http://gavrilutaiulian.blogspot.ro/2008/08/scriere-strveche-sau-hart-schematicla.html

  “Teologia zamolxiană, Kogaionul şi specificul românesc unic”

  http://despre-istorie-lucruri-documente.blogspot.ro/2009/07/pr-iulian-gavriluta-teologia-zamolxiana.html

  RăspundețiȘtergere
 10. Cititi cartea,,Viitorul cu cap de mort ,din culisele puteri"si atunci veti afla probabil de ce toti zic ca suntem un neam ales

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce atatea culise si coridoare ale puterii. Fiecare OM de pe planeta este ales. Ma uit la videoclipurile astea ce muzici de doomsday au folosit, si ce de ocultisti sunt interesati de nu se poate... Daca va amintiti, tot acelasi lucru au facut si nazistii. Va rog mult de tot sa gasiti care este diferenta cruciala dintre neamul nostru ales si nazisti (mai ales ca dacii sunt de neam germanic). Ea exista dar trebuie inteleasa pe deplin. Nu umblat cu dragoste de glie si neam si alte institutionalizari fortate.

   Ștergere
 11. Atlantii au stiut de cataclism cu 1000ani mai devreme, ei au hotarat sa intervina si in evolutia celorlalte asezari umane( stiau ca se va forma o noua civilizatiem, noi).
  Cataclismul a fost o greseala de a lor.. practic sau autodistrus, potopul a fost parte din cataclism.
  Luana, fenomenele misterioasa care sunt in tara, diferite zone.. sunt din cauza unor instalati Atlante ramase care functioneaza eu energie subtila (tehnologie Cristal) chiar sunt si unele strcuturi megalitice ascunse... recomand conexiunea cu Atlantida.

  RăspundețiȘtergere
 12. imi cer scuze pentru greselile gramaticale

  RăspundețiȘtergere
 13. e cert ca istoria umanitatii nu e cea oficiala, chiar si acum exista triburi in anumite zone izolate care sunt la stadiul epocii de piatra, e de presupus ca acum 20000 de ani existau societati umane foarte avansate, in paralel cu zone izolate cu populatii inapoiate tehnologic, aproape orice civilizatie veche de pe terra are povestiri similare, Mohenjodaro in india, civilizatia olmeca, cucutenii la noi, e plina pamantul de anomalii tehnologice, de artefacte care nu se incadreaza in istoria oficiala comoda pentru cei ce se multumesc cu ce hrana li se da....singura cale de aflare a istoriei e sondarea subconstientului colectiv...toti avem in noi..trecutul

  RăspundețiȘtergere

Click here!

Follow Vasile Burcu

COUNTERsite

BING, Search romania megalitica:

TOP 10. Cele mai citite Postări